Liên hệ

Đây là thông tin liên hệ của tôi: Nguyễn Văn Bảo.

Nơi bạn có thể liên hệ tôi về công việc, hợp tác:

Vui lòng chỉ liên hệ công việc, không gạ 🙂

Gmail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/vanbao2208/

Skype: https://join.skype.com/invite/n5deXdA4vfxd