DMCA

Chính sách của Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (“DMCA”)

Mọi thông tin báo cáo vi phạm bản quyền vui lòng gửi về mail: [email protected]

Sau khi nhận được thông báo thích hợp về vi phạm được xác nhận quyền sở hữu, Trang web sẽ tuân theo các quy trình được nêu ở đây và trong DMCA.